Kategoriler
Programlama

Programlama’da OOP (Nesne Yönelimli Programlama)

Programlama’da OOP (Object-Oriented Programming) temelleri ve kavramları ile ilgili teorik bilgiler.

Kategoriler
Programlama

Programlama’da Bit İşlemleri

Bilgisayarların çalışmasında binary numeral system (ikilik sayı sistemi) kullanılmaktadır. Ayrıca bilgisayarlar bazı işlemlerde octal numeric system (sekizlik sayı sistemi) ve hexadecimal numeral system (onaltılık sayı sistemi) kullanmaktadır. Fakat biz insanlar decimal numeric system (onluk sayı sistemi) kullanırız. Herhangi bir kullanıcı bilgisayar kullanırken aslında onluk sayı sistemi haricindeki sayı sistemlerini görmez.

Kategoriler
Programlama

Programlama’da Yazım Kültürü (Notasyon)

Bilgisayar programcıları tarafından genel kabul görmüş bazı yazım metotları vardır. Bu yazım şekillerinin kodun okunurluğunu arttırdığı söylenir ki bu doğrudur. Yazılan kodun okunurluğunu ve anlaşılmasını kolaylaştıran 5 ana yazım kültürü vardır.

Kategoriler
Programlama

Programlama’da Değişken ve Sabit

Programlama dillerinin tümünde olan değişkenler programlamanın temel yapı taşlarından biridir. İçerisinde ihtiyaç duyulan verileri tutmakta kullanılırlar ve programın her hangi bir yerinde ihtiyaç duyulması halinde içerisindeki veri yani değer değiştirilebilir. Bu yüzden değişken (variable) olarak isimlendirilmişlerdir. Yazılım dillerinin tümünde olan değişkenler olmadan basit bir seviye de dahi programlama yapmak mümkün değildir. Bu yüzden değişkenler her […]

Kategoriler
Programlama

Programlama’da İşleç (Operatör)

Programlamaya yeni başlıyorsanız işleç ya da daha yaygın bir ifade ile operatör sözcüğünde gözünüzde bir şey canlandıramamış olmanız son derece normaldir. Gündelik hayatta basit matematik işlemleri için kullandığımız; örneğin toplama işlemi için “+“, ya da çıkarma işleminde kullandığımız “–” işareti aslında birer aritmetik operatördür. Operatör dediğimizde aklınızda iyi kötü neyden bahsettiğimiz hakkında bir fikir oluştuysa […]

Kategoriler
Programlama

Programlama’da Veri Türleri

Bilgisayar donanımlarının ve programlarının bir veriyi optimize şekilde konumlandırması, doğru şekilde koruması ve doğru şekilde işlemesi için önce doğru şekilde sınıflandırması gerekir. Tüm bu süreci programcı için işletim sistemi ve programlama dili yönetmektedir.

Kategoriler
Programlama

Programlamaya Giriş

Bilgisayarlar en basit ve sade şekli ile üç ana görevi yerine getiren elektronik bir cihazdır. Bir girdi alır (INPUT), işler (PROCESSING) ve işlediği veriden elde ettiği sonucu (OUTPUT) çıkarır. Bu süreç bir program ya da programlar dizisi tarafından yürütülür. Program olmadan donanımın tek başına hiçbir görev ya da işlevi yerine getiremez. Bilgisayarın donanımına neler yapacağını […]