Portföy ve Projelerim

JSONBase Kütüphanesi

Bir JSON dosyasını veri tabanı gibi kullanabilmenizi sağlayan bir PHP kütüphanesidir.

SimpleDB Kütüphanesi

SimpleDB; basit ve okunurluğu yüksek SQL sorguları oluşturmak ve veri tabanını yönetmek için geliştirdiğim bir PHP kütüphanesidir.

CoreMVC – Web Framework

CoreMVC, bir web frameworkünün sunması gereken her şeyi en minimalist şekilde sunan açık kaynaklı bir web frameworküdür.

PHPHTTP Library

PHP ile yazdığım ve GNU GPL 3.0 lisansı ile dağıtılan açık kaynaklı HTTP kütüphanesidir. PSR Standartları PHPHTTP kütüphanesini geliştirirken mümkün olduğunca PSR standartlarına bağlı kalmaya çalıştım. PSR-7 HTTP MessagePSR-15 HTTP Server Request HandlersPSR-17 HTTP FactoryPSR-18 HTTP Client Gereklilikler PHPHTTP kütüphanesinin sağlıklı çalışabilmesi için; PHP 7.4 ve üstüPHP MB_String eklentisiPHP JSON eklentisiPHP cURL eklentisi yukarıdaki listeye […]

PHPRouting Library

PHPRouting, PHP ile rota (route) yönetimi yapmanızı sağlayan gelişmiş bir kütüphanedir. Gereksinimler PHPRouting kütüphanesinin sağlıklı çalışabilmesi için şunlara ihtiyacı vardır; PHP 7.4 ve üstüPHPHTTP KütüphanesiSunucu Apache ise; AllowOverride All olarak ayarlanmalı ve mod_rewrite açık olmalıdır. Kurulum PHPRouting kütüphanesini kurmak için PHP’nin paket yöneticisi Composer’ı kullanmanız gerekir. Aşağıdaki komutu vererek Composer’ın sizin için tüm gereksinimleri yerine […]

PHPValidation Library

PHPValidation kütüphanesi doğrulama işlemlerini yapmanızda yardımcı olmak amacıyla geliştirdiğim PHP kütüphanesidir.