Kategoriler
Algoritma

Algoritma Türleri

Algoritmalar prosedürleri işletme şekillerinden dolayı farklı kategorilere ayrılmaktadır.

Kategoriler
Algoritma

Algoritma’da Akış Şeması

Algoritmaların anlaşıla bilirliğini arttırmak ve görselleştirmek amacıyla çizilen şemalardır. Diyagram yani akış şeması; karmaşık yapıdaki algoritmaların kodlanmasını kolaylaştırır.

Kategoriler
Algoritma

Algoritma’ya Matematiksel Bakış

Algoritma içerisinde hem aritmetik hem de mantıksal adımlar bulunduruyor olabilir. Burada aritmetik dediğimiz bölüm geleneksel matematik işlemleridir. Algoritmaların çoğunluğunda aritmetik adımlar ağırlıklıdır ve algoritmalar farklı koşullar altında farklı yönleri tercih edebilmelidir bu adımlar algoritmaların mantıksal yönünü meydana getirir.

Kategoriler
Algoritma

Algoritma’ya Giriş

Algoritma nedir? Algoritma bir problemin çözümü için uygulanması ya da takip edilmesi gereken yönergelerin bütünüdür. Teknik açıdan bakıldığında ilgili problemin çözümü için kullanılacak komut dizisi de algoritma olarak tanımlanabilir. Algoritmalar bir probleme karşı sunulan çözüm yolunun adım adım işlenmesini ve karşılaşılan farklı durumlar karşısında kararsız kalmadan istenen sonuca en kısa yoldan ve en düşük maliyetle […]