Kategoriler
Programlama

Programlama’da Veri Türleri

Bilgisayar donanımlarının ve programlarının bir veriyi optimize şekilde konumlandırması, doğru şekilde koruması ve doğru şekilde işlemesi için önce doğru şekilde sınıflandırması gerekir. Tüm bu süreci programcı için işletim sistemi ve programlama dili yönetmektedir.

Kategoriler
Programlama

Programlamaya Giriş

Bilgisayarlar en basit ve sade şekli ile üç ana görevi yerine getiren elektronik bir cihazdır. Bir girdi alır (INPUT), işler (PROCESSING) ve işlediği veriden elde ettiği sonucu (OUTPUT) çıkarır. Bu süreç bir program ya da programlar dizisi tarafından yürütülür. Program olmadan donanımın tek başına hiçbir görev ya da işlevi yerine getiremez. Bilgisayarın donanımına neler yapacağını […]

Kategoriler
Algoritma

Algoritma Türleri

Algoritmalar prosedürleri işletme şekillerinden dolayı farklı kategorilere ayrılmaktadır.

Kategoriler
Algoritma

Algoritma’da Akış Şeması

Algoritmaların anlaşıla bilirliğini arttırmak ve görselleştirmek amacıyla çizilen şemalardır. Diyagram yani akış şeması; karmaşık yapıdaki algoritmaların kodlanmasını kolaylaştırır.

Kategoriler
Algoritma

Algoritma’ya Matematiksel Bakış

Algoritma içerisinde hem aritmetik hem de mantıksal adımlar bulunduruyor olabilir. Burada aritmetik dediğimiz bölüm geleneksel matematik işlemleridir. Algoritmaların çoğunluğunda aritmetik adımlar ağırlıklıdır ve algoritmalar farklı koşullar altında farklı yönleri tercih edebilmelidir bu adımlar algoritmaların mantıksal yönünü meydana getirir.

Kategoriler
Algoritma

Algoritma’ya Giriş

Algoritma nedir? Algoritma bir problemin çözümü için uygulanması ya da takip edilmesi gereken yönergelerin bütünüdür. Teknik açıdan bakıldığında ilgili problemin çözümü için kullanılacak komut dizisi de algoritma olarak tanımlanabilir. Algoritmalar bir probleme karşı sunulan çözüm yolunun adım adım işlenmesini ve karşılaşılan farklı durumlar karşısında kararsız kalmadan istenen sonuca en kısa yoldan ve en düşük maliyetle […]